Kujawsko-Pomorskie Jestem EKO

Kampania informacyjno-promocyjna "Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO" 

 

Czas trwania kampanii: od 1.05.2015r. do 20.09.2015r.

 

Grupa docelowa: dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie, mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego

Przedmiotem kampanii są działania informacyjne oraz promocyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów mające na celu zapoznanie z walorami środowiskowymi oraz naturalnymi województwa kujawsko - pomorskiego. Dodatkowymi elementami kampanii jest zapoznanie uczestników z aspektami ekologii i wpływu człowieka na środowisko oraz przedstawienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. 

 

Działania w ramach kampanii:

  • wizyty oraz stanowiska związane z kampanią realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego 
  • warsztaty edukacyjno - promocyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów realizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego,
  • konkursy przeprowadzane w ramach akcji terenowych związanych z kampanią,
  • przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego Kujawsko - Pomorskie Jestem EKO, 
  • przygotowanie i realizacja kampanii telewizyjnej, radiowej oraz prasowej promującej walory środowiskowe województwa kujawsko - pomorskiego.