Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

Granice Parku przebiegają przez obszar 16 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, po obu stronach Wisły, na odcinku od Bydgoszczy po Nowe. Powierzchnia zajmuje około 60 tys. ha. Siedziba mieści się w Świeciu. W granicach Parku istnieje 17 rezerwatów przyrody: Linje, Las Mariański, Reptowo, Wielka Kępa Ostromecka, Płutowo, Zbocza Płutowskie, Łęgi na Ostrowiu Panieńskim, Ostrów Panieński, Góra św. Wawrzyńca, Ostnicowe Parowy Gruczna, Śnieżynka, Fletnowo, Grabowiec, Czarcie Góry, Parów Cieleszyński, Mała Kępa Ostromecka oraz Wiosło Duże.

Większość roślin chronionych to jednocześnie gatunki zagrożone wyginięciem, zamieszczone w Czerwonej Księdze. Wśród dominujących gatunków są m.in. azotolubne komosy, rdesty i łobody. Na wydmach znajdują się: turzyce, turówka rozłogowa, kostrzewa poleska, rojnik pospolity. Występują zbiorowiska lasów liściastych i często chronionych gatunków roślin: czosnku niedźwiedziego, śnieżyczki przebiśnieg, lilii złotogłów, zdrojówki, sasanki otwartej i łąkowej oraz orlika pospolitego. W zbiornikach wodnych występują ryby drapieżne: miętus, węgorz i sandacz. Na terenie Parku wyznaczono szlaki piesze (np. zielony Szlak Nadwiślański), rowerowe (np. czarny Szlak Rowerowy Dolina Dolnej Wisły), wodne (np. Szlak Wdy), a także ścieżki przyr