Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Park rozciąga się na obszarze województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. W województwie kujawsko-pomorskim leży w areale gmin Baruchowo, Kowal i Włocławek. Zajmuje powierzchnię prawie 39 tys. ha. Siedziba Parku mieści się w Kowalu. Na terenie Parku wyznaczono 12 rezerwatów przyrody, w tym 5 w granicach woj. kujawsko-pomorskiego: Olszyny Rakutowskie, Wójtowski Grąd, Jazy, Jezioro Rakutowskie oraz Gościąż. Na obszarze Parku jest ponad 40 jezior, w tym unikalne w skali światowej jezioro Gościąż z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych. 

Na terenie dominują bory sosnowe i bory mieszane. Wśród ok. 800 gatunków roślin przeważają rośliny naczyniowe, z czego około 50 objętych jest ochroną prawną (m.in. widłak goździsty, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, naparstnica zwyczajna, storczyk szerokolistny). Najcenniejszą grupę fauny stanowią ptaki wodno-błotne. 

 

 

 

 

 

Występują tam takie gatunki zagrożone, jak: bocian czarny, bąk, kulik wielki, żuraw, batalion, błotniak łąkowy i zbożowy, krwawodziób i derkacz. Zauważa się też ostatnio osobniki rysia. Przez Park przebiegają m.in. Szlak im. Bolesława Krzywoustego (czerwony), Szlak Południowy im. Króla Kazimierza Wielkiego (zielony), Szlak Północny (żółty).