Krajeński Park Krajobrazowy

Park rozprzestrzenia się w granicach czterech gmin powiatu sępoleńskiego, w gminie Kęsowo w powiecie tucholskim i gminie Mrocza w powiecie nakielskim. Zajmuje około 74 tys. ha, przez co jest największym spośród ośmiu parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Siedziba Par­ku mieści się w Więcborku. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów: Lutowo, Gaj Krajeński, Dęby Krajeńskie, Jezioro Wieleckie, Buczyna. Bardzo istotna dla krajobrazu parkowego jest rzeka Orla z jeziorami i bagnami. 

Na niewielkich obszarach występują potencjalne siedliska świetlistych dąbrów, na nielicznych stanowiskach spotyka się pomorski las bukowo-dębowy. Na szczególną uwagę zasługują takie chronione rośliny wodne, jak grążel żółty i grzybień biały. Pośród torfowisk niskich znajdują się różnorodne gatunki turzyc, z którymi najczęściej występują kosaciec żółty, jaskier płomieńczyk czy fiołek błotny. Torfowiska są również miejscem występowania objętych ochroną rosiczek, widłaków, żurawiny błotnej czy też reliktowej bażyny czarnej. W jeziorach Parku kryją się raki. Zbiorniki wodne zasiedlają m.in. leszcz, okoń, karaś, szczupak, lin, płoć. Dodatkowo zbiorniki zamieszkują: łyski, perkozy dwuczube, krzyżówki, łabędzie nieme, perkozki, gągoły, cyraneczki. Na terenie Parku wytyczono różnorodne szlaki turystyczne, w tym Szlak Więcborski (czarny) oraz Szlak Męczeństwa Krajan (zielony).