Nadgoplański Park Krajobrazowy

Park znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (gminy: Jeziora Wielkie, Piotrków Kujawski i Kruszwica). Powierzchnia Parku zajmuje około 10 tys. ha. Jego siedziba znajduje się w Kruszwicy. Na terenie Parku utworzony został rezerwat Nadgoplański Park Tysiąclecia. Jezioro Gopło jest jednym z największych jezior w Polsce, leży na szlaku wodnym Noteci i posiada 25 km długości. Linia brzegowa jeziora liczy 87 km długości. Na terenie Parku zinwentaryzowano ok. 770 gatunków roślin, w tym halofity (słonorośla) i rośliny kserotermiczne (ciepłolubne). 

Ciekawymi spośród występujących tam roślin są jaskier ostry, storczyk – kruszczyk błotny, oman wierzbolistny, ślazówka turyńgska, wełnianka, firletka poszarpana, łączeń baldaszkowaty, pełnik europejski, goryczka błotna czy grzybień biały. Roślinność nadbrzeżna reprezentowana jest przez pas trzcin, w których występują trzcina pospolita i pałka wąskolistna, oczeret, skrzyp bagienny i jeżogłówka gałęzista. Najczęściej spotykanymi zwierzętami są sarny, dziki, piżmaki, karczowniki, a w nieco mniejszej liczbie występują jelenie, borsuki, lisy, kuny, jenoty oraz jeże.