Wdecki Park Krajobrazowy

Park położony jest w północnej części województwa, w środkowowschodniej części Borów Tucholskich na terenie gmin: Cekcyn, Drzycim, Jeżewo, Lniano, Osie, Śliwice oraz Warlubie. Powierzchnia Parku zajmuje około 23,8 tys. ha. Siedziba Parku mieści się w Osiu. W granicach Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody: Brzęki, Dury, Jezioro Piaseczno, Miedzno, Jezioro Ciche oraz 3 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Dolina Rzeki Ryszki, Rzeki Prusiny, Dolina rzeki Sobińska Struga. Wśród roślinności najliczniej reprezentowany jest bór świeży, następnie bór chrobotkowy oraz bór bagienny. 

Najliczniej występują sosna zwyczajna oraz brzoza brodawkowata. Na szczególną uwagę wśród rozległych borów sosnowych zasługuje kępa dąbrowy z największym w Europie Środkowej skupiskiem jarzębu brekinii. Spotykamy tutaj szczególnie cenne gatunki roślin wpisane do Czerwonej Księgi, np. trzy gatunki rosiczek (pośrednia, okrągłolistna i długolistna), storczyka plamistego, wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, turzycę bagienną, orlika pospolitego, widłaka jałowcowatego, żurawinę błotną, a także cisa pospolitego. Na terenie parku wyznaczono szlaki dydaktyczne (np. ścieżka dydaktyczna Zatoki) oraz szlaki turystyczne ( np. Szlak Stu z nieba).