Festynu z okazji Dnia Dziecka pn. "Bądźmy razem”

To rodzinny festyn o zasięgu regionalnym z okazji Dnia Dziecka - święto wszystkich dzieci. Organizowany jest on, co roku z wielkim zaangażowaniem. Wszystkie zabawy mają integracyjny charakter i oparte są na nowoczesnych metodach pracy pedagogiczno-wychowawczo - profilaktycznej, tak aby każde dziecko czuło się w tym dniu szczęśliwe i traktowane było w sposób podmiotowy. Wielkie zadowolenia i radości daje młodym ludziom udział  w festynie wypełnionym zabawą i atrakcjami edukacyjnymi. Tak wykorzystany czas nie jest czasem straconym. Rozwijają się zainteresowania dzieci i młodych ludzi, kształtują się takie cechy jak: koleżeństwo, współpraca w zespole, umiejętność przegrywania, dyscyplina, poszanowanie własności społecznej. Festyn p.n. „Bądźmy razem” jest jedną z form aktywności ruchowej ogólnie dostępną, niezależną od wieku, płci, umiejętności ruchowych, w których przeważa  element  zabawy  i  rozrywki w połączeniu z zapobieganiem aspołecznym zachowaniom. Organizatorzy przygotowują z roku na rok bogatą ofertę programową dla uczestników festynu dostosowaną do potencjalnych możliwości psycho – fizycznych dzieci oraz ich wieku w postaci różnorodnych stanowisk. Festyn cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców oraz Władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Miasta Torunia, władz Kościelnych.