"Lato w Parkach" - Piknik edukacyjny w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia

„Lato w parkach” - pod taką nazwą odbywa się co roku osiem wakacyjnych pikników edukacyjnych w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas imprez „Lato w parkach”, można poznawać wszystkie parki krajobrazowe województwa. Celem ich funkcjonowania jest ochrona walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych danego obszaru. W naszym województwie jest osiem parków krajobrazowych: Brodnicki, Gostynińsko-Włocławski, Górznieńsko-Lidzbarski, Krajeński, Tucholski, Wdecki, Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Odwiedzając parki można wziąć udział w konkursie, zbierając pieczątki w  Paszporcie Turystycznym.  W Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia - parking pod Mysią Wieżą w Kruszwicy, ul. Podzamcze - w tym roku wydarzenie z tego cyklu odbyło się w dniu  6 września. Celem kampanii jest wzmocnienie znajomości o zasobach przyrodniczych i turystycznych regionu oraz kształtowanie postaw proekologicznych, budowa świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania środowiska naturalnego w animowaniu rozwoju gospodarczego regionu, propagowanie zarabiania na turystyce poprzez odpowiedzialne wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.