Marsz Życia i Rodziny

Marsz Życia i Rodziny to manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych
i szacunku dla życia ludzkiego. Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter, ponieważ Marsz to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny. W marszu uczestniczą przede wszystkim młode rodziny z dziećmi. W minionych latach do udziału w wydarzeniu zachęcały znane i cenione osoby, m.in.: Marzena Nykiel, prof. Jan Żaryn, Przemysław Babiarz czy Krzysztof Ziemiec. Tematem Marszu jest także troska rodziców o wychowanie i edukację swoich dzieci. W tym roku to  również zwrócenie uwagi na potrzebę coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wydarzenia związane z Marszem w regionie kujawsko-pomorskim koordynowane są z poziomu Torunia a swoim zasięgiem obejmują następujące miasta i odbywają  się w następujących dniach: Toruń - w dniu 31.05.15r., Bydgoszcz - w dniu 31.05.15r., Grudziądz - w dniu 31.05.15r., Inowrocław - w dniu 31.05.15r., Brodnica  - w dniu 14.06.15r.