Michayland w Toruniu

XXI „Michayland” czyli „Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków” to święto wszystkich dzieci w Parku na Bydgoskim Przedmieściu .
Organizatorzy przygotowują z roku na rok bogatą ofertę programową dla uczestników festynu dostosowaną do potencjalnych możliwości psycho – fizycznych dzieci oraz ich wieku w postaci różnorodnych stanowisk. Festyn cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców oraz Władz Miasta  a świadczy o tym wzrastająca liczba osób aktywnie uczestniczących w programie przygotowanym przez organizatorów. W roku 2008 udział wzięło w tym festynie 16tys. uczestników. W zeszłym roku w XX edycji tej rodzinnej zabawy wg organizatorów w imprezie uczestniczyło  około 17 tys. osób. Tego rodzaju festyn i panująca na nim atmosfera typowo rodzinna jest wspaniałym miejscem promocji walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego a także promocji postaw pro-ekologicznych, działań wspierających ochronę środowiska jak segregacja odpadów, zasady zbierania śmieci i wtórnego wykorzystania materiałów jako nieodzownego składnika naszego codziennego życia, jak też wypoczynku i rekreacji.