„Słoneczne zakończenie lata”

„Słoneczne zakończenie lata” to rodzinny festyn z okazji zakończenia lata. Organizowany  na obszarze wiejskim. Tematyką przewodnią imprezy jest integracja społeczna, promocja  naturalnych walorów przyrodniczych, rolniczych i kulturowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wszystkie zabawy mają integracyjny charakter i mają za zadanie scalać rodzinę. W trakcie festynu Stowarzyszenie Tilia organizuje 2 konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, 2 konkursy wiedzy o parkach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz 2 konkursy na piosenkę ekologiczną, promującą parki krajobrazowe, położone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wydarzenia  Stowarzyszenie Tilia organizuje warsztaty i gry terenowe oraz konkursy skierowane do dzieci i młodzieży a także ich opiekunów. Celem działań jest promocja walorów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego oraz ochrony środowiska i ekologii poprzez gry zabawy oraz czynne uczestnictwo w doświadczeniach przyrodniczych.